Adrian Tudor, Compexit: Valoarea pieţei auto locale continuă să scadă

Compexit a lansat luna aceasta pe piaţa clujeană noul mo­del al producătorului ceh, Skoda Superb

Ziarul Financiar, ediţie de Transilvania: Conducerea companiei clujene Compexit Trading, dealer local al mărcii Skoda, intenţionează ca în următorii trei ani să ajungă la o cifră de afaceri totală de 32 de milioane de euro. Potrivit celor mai recente estimări ale companiei, Compexit Trading va încheia exerciţiul financiar 2007-2008 cu o cifră de afaceri de 21 mil. euro, în creştere cu 40% faţă de anul 2007.

 

Compania clujeană Compexit Tra­ding a livrat în primele no­uă luni din acest an un nu­măr total de 1.074 de auto­tu­ris­me Skoda, ceea ce reprezintă o creş­tere a unităţilor vândute cu aproximativ 3% faţă de perioada similară de anul tre­cut.

 

În intervalul ianuarie-septembrie 2007, dealerul local Skoda a co­mer­cia­li­zat un număr total de 1.045 de unităţi. Cel mai bine vândute modele în această pe­rioadă de timp sunt Octavia Tour, pon­derea acestui model fiind de 35% din totalul vânzărilor, Octavia II cu o pon­dere de 28% din vânzări şi noul mo­del Fabia, care deţine 26% din total au­to­­turismelor comercializate în primele no­uă luni din 2008.    

 

„Dacă în primele şapte luni ale anu­lui 2008 am livrat în total 767 de au­to­tu­ris­me şi am înregistrat o scădere a vân­zărilor în comparaţie cu perioada si­mi­lară de anul trecut, în următoarele două luni din acest an am înregistrat un uşor re­viriment. Unul dintre factorii care au in­fluenţat pozitiv evoluţia vânzărilor în acea­­stă perioadă de timp este pro­gra­mul de casare, în cadrul căruia com­pa­nia noas­tră a primit 240 de locuri’’, a de­cla­rat pentru ZF Transilvania Adrian Tu­­dor, director de vânzări în cadrul com­­pa­niei Compexit Trading.

 

Compania a lansat pe piaţa clujeană în luna februarie a acestui an noul mo­del Skoda Fabia Combi, iar în această lu­nă noul model Skoda Superb. Potrivit re­prezentanţilor Compexit Trading, aceş­tia estimează ca până la finele anu­lui în curs să vândă 20 de unităţi din noul mo­del Skoda Superb, în timp ce la nivel na­ţional estimările prevăd livrarea a 200 de astfel de autoturisme.
Noul Skoda Superb este echipat cu trei variante de motorizare diesel, va­rian­ta de bază fiind TDI 1,9 litri şi 105 CP, şi patru variante de motoare pe ben­zi­nă. Cea mai performantă variantă pe ben­zină este noul motor V6 FSI de 3,6 litri şi 260 CP.


Potrivit reprezentantului Compexit Tra­ding, targetul de vânzări până la fi­ne­le anului în curs este de 1.550 de au­to­tu­­ris­me Skoda, dintre care 1.300 de ma­şini sunt prevăzute pentru piaţa clujeană şi 250 pentru reprezentanţa din Bistriţa.

 

„Anul trecut am livrat în total 1.336 de autoturisme Skoda, însă ţinând cont de evoluţia pieţei auto din acest an ne va fi destul de greu să realizăm targetul de 1.550 de unităţi propus pentru 2008. Pia­ţa în domeniul nostru de activitate de la începutul anului şi până în prezent s-a si­tuat pe un trend descendent faţă de anul 2007, trend care estimăm că se va păstra şi în anul viitor’’, a mai spus Adrian Tu­dor.

Piaţa auto locală în primele opt luni din acest an a înregistrat o scădere de pes­te 6% faţă de perioada similară a anu­lui 2007. Dacă în intervalul ianuarie-au­gust 2008 s-au comercializat un total de 8.856 de maşini, în primele opt luni din anul trecut au fost vândute în total 9.455 de vehicule.

 

„Factorii care au influenţat evoluţia pie­ţei auto în ceea ce priveşte maşinile noi au fost instabilitatea cursului va­lu­tar, taxa de primă înmatriculare în va­rian­ta actuală şi condiţiile de creditare mai greu accesibile pentru persoanele fi­zi­­ce. În momentul de faţă există pe piaţă foar­te multe maşini poluante şi credem că în anii următori importul unor astfel de maşini va fi stopat de politica Uniunii Eu­ropene’’, spune Adrian Tudor.

Conform oficialilor Compexit Tra­ding, gradul de motorizare în ţările ves­tice este mult mai mare decât în Ro­mâ­nia, astfel că dezvoltarea economică a ţă­rii noastre în viitor va aduce şi o creş­tere a clienţilor pentru maşinile noi.

 

Potrivit reprezentanţilor Compexit Trading în luna iulie în judeţul Cluj s-au în­matriculat de trei ori mai multe maşini se­cond hand decât autoturisme noi, în spe­cial datorită taxei de primă în­ma­tri­cu­lare în varianta actuală.
Compania clujeană a demarat în a­cest an un proiect de aproximativ 500.000 de euro în vederea construirii unei noi hale cu o suprafaţă de peste 600 de metri pătraţi şi amenajarea parcului Com­pexit Autorulate. În 2007 com­pa­nia a finalizat un proiect de investiţii în va­loare de 425.000 de euro odată cu pu­ne­rea în funcţiune a celei de-a doua hale de tinichigerie-vopsitorie.

„La finele anului trecut am deschis o reprezentanţă Skoda la Bistriţa, însă pen­tru viitor nu intenţionăm să ne ex­tin­dem activitatea şi în alte locaţii, fiindcă în toate celelalte judeţe din Transilvania exis­tă în prezent dealeri Skoda’’, spune A­drian Tudor. Cota de piaţă a com­pa­ni­ei a crescut de la 11,4% în 2007 la 11,51% în acest an.

Compania deţine un portofoliu de a­proximativ 2.800 de clienţi, printre care Ban­ca Transilvania, Hanna Ins­tru­ments, Robert Bosch, Agressione şi MTC. Compexit Trading desfăşoară ac­ti­vităţi prin intermediul sediului central din Cluj-Napoca şi a showroom-ului din Bis­triţa. Grupul Compexit este format din Com­pexit Trading, dealer Skoda, Top­car dealer Seat, divizia Seul Auto care es­te şi service auto şi Proton Auto, care co­mercializează piese şi consumabile au­to.  Prima companie din grup a fost Com­pexit Cars, înfiinţată în anul 1992, de­venind ulterior Compexit Trading, ac­ţionarii Compexit Group fiind oa­me­nii de afaceri Răzvan Rotta, Dan Pa­la­ghean, Titus şi Marius Nicoară.

 

 

Versiune mobil | completa