Clubul Sportiv U-Mobitelco Cluj-Napoca a fost declarat de Guvern ca fiind de utilitată publică

de Thomas Dinca - Mediafax

Foto: Mediafax (Laurenţiu Mich)

Clubul Sportiv U-Mobitelco Cluj-Napoca a fost declarat de Guvern ca fiind de utilitată publică, prin hotărâre aprobată în şedinţa de miercuri, statut care asigură, printre altele, posibilitatea folosirii gratuite de bunuri proprietate publică şi acces la fonduri bugetare.

Conform legii, o asociaţie sau o fundaţie poate fi recunoscută de Guvern ca fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ o serie de condiţii, respectiv activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau al unor colectivităţi, după caz, funcţionează de cel puţin trei ani, prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însoţit de situaţiile financiare anuale şi de bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii trei ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică, iar valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei trei ani anteriori în parte este cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial.

Prin utilitate publică se înţelege orice activitate care se desfăşoară în domenii de interes public general sau al unor colectivităţi.

Asociaţiile şi fundaţiile care obţin acest statul au dreptul de a i se atribui în folosinţă gratuită bunurile proprietate publică şi resurse de la buget.

Recunoaşterea utilităţii publice se face pe durată nedeterminată. În cazul în care asociaţia sau fundaţia nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile care au stat la baza recunoaşterii utilităţii publice, Guvernul, la propunerea autorităţii administrative competente sau a Ministerului Justiţiei, va retrage actul de recunoaştere.

Echipa masculină de baschet U-Mobitelco a fost eliminată în sferturile de finală ale play-off-ului Ligii Naţionale de CS Municipal Oradea. În palmaresul clujenilor figurează patru titluri de campioană naţională, în 1992, 1993, 1996 şi 2011.

 
Tag-uri:
baschet
,guvern
,mobitelco

 

Versiune mobil | completa